Over deze site

Over Jump And Book


JumpAndBook.com is een reclame site voor affiliate marketing, advertenties en links ruilen. Olga Boto heeft deze website gemaakt om fondsen en (extra of eigen) inkomsten voor Stichting Olga Boto Foundation te genereren met het doel om Stichting Olga Boto Foundation te steunen.


Stichting Olga Boto Foundation is een legacy die in Nederland en andere landen hulp wil bieden aan kansarme en zieke mensen. De stichting zal haar geworven inkomsten gebruiken om haar activiteiten en algemene kosten te financieren en om haar financiële doelen in 2030 te behalen. Zodra de stichting voldoende geldmiddelen heeft, kan stichting Olga Boto Foundation projecten starten voor kansarme en zieke mensen in Nederland en andere landen.


Contact Informatie


Stichting Olga Boto Foundation is een non-profit organisatie en heeft als doel om mensen te helpen wereldwijd. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 69547009 en BTW nr. NL 857913529B01 en is gevestigd in Pupillenstraat 92B, 3023VX Rotterdam.


Neem contact met het bestuur via olgabotofoundation@gmail.com of info@jumpandbook.com

Bezoek http://olgabotofoundation.info/
Telefoon nummer +31 10 226 5438

Ga naar www.kvk.nl om onze financiële stukken te bekijken

Affiliate Programma


Advertenties

Op JumpAndBook.com vind je (hyper)links naar andere websites ofwel websites van derden (m.a.w. affiliate websites, producten en diensten van partners). Zoals licentiegever(s), octrooihouder(s), toeleverancier(s), adverteerder(s), sponsor, sponsoren, producteigenaar en producteigenaren.
Deze websites hebben een eigen rechten, privacy, voorwaarden, cookies, disclaimer en beleid. Het bekijken van affiliate partnerprogramma websites waar JumpAndBook.com naar verwijst, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van affiliate partnerprogramma websites.


Adverteren
Ben je op zoek naar affiliate partners? Of wil je op https://www.jumpandbook.com adverteren?
Neem contact op met Stichting Olga Boto Foundation via olgabotofoundation@gmail.com of info@jumpandbook.com. Stichting Olga Boto Foundation kan je advertentieruimte op JumpAndBook.com bieden.

Link(s) ruilen


Op JumpAndBook.com vind je ook (hyper)links naar andere websites ofwel websites van derden ''m.a.w link partner(s)''.

Deze websites hebben een eigen rechten, privacy, voorwaarden, cookies, disclaimer en beleid. Het bekijken van de websites waar JumpAndBook.com naar verwijst, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van link partner(s).


Disclaimer


Disclaimer voor https://www.jumpandbook.com/

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel: 69547009), hierna te noemen STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION, verleent  u hierbij toegang tot https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te bezoeken en kopen.

STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION spant  zich in om de inhoud van https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION. Voor op https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION of haar AFFILIATE PARTNER(S) en LINK PARTNER(S) ofwel degene aan wie iets toebehoort ''m.a.w. licentiegever(s), octrooihouder(s), toeleverancier(s), adverteerder(s), sponsor, sponsoren, producteigenaar, producteigenaren en enzovoorts''.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STICHTING OLGA BOTO FOUNDATION, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Privacy en Cookies


Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Stichting Olga Boto Foundation. In 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.


Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") vinden je privacy erg belangrijk. Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") gebruiken je gegevens alleen voor diensten waar je om hebt gevraagd.


Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.


De websites van onze affiliate partnerprogramma kennen een eigen privacybeleid. Door gebruik te maken van De websites van onze affiliate partnerprogramma geef je ze je toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken. Je persoonlijke informatie kan uit het volgende bestaan:
Naam
Adres
E-mail
Telefoonnummer
Leeftijd
Geslacht
Huwelijkse staat
Ras
Nationaliteit
Religieuze overtuiging


Wanneer je gebruik maakt van https://www.jumpandbook.com/ ("onze Website") of onze sociale media pagina's dan geef je aan het privacybeleid te accepteren. Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.


Door gebruik te maken van https://www.jumpandbook.com/ ("onze Website") geef je aan dat je vertrouwen in Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") stelt.

Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") zullen er alles aan doen om je persoonlijke informatie te beschermen. Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Daarnaast stellen Stichting Olga Boto Foundation en https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") je persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij je daar toestemming voor geeft. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten waar je een aanvraag voor doet.


Cookies

https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") maakt gebruik van cookies en andere technologie om het gebruiksgemak online te vergroten.


Tijdens je bezoek aan de websites van affiliate partnerprogramma en link partner(s) kunnen onze partners gebruik maken van eigen cookies.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Een cookie is geen programma dat schadelijke malware of virussen kan bevatten.


Wil je meer weten over cookies van https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") en als je vragen hebt over https://www.jumpandbook.com/ ("de Website") cookiebeleid, kan je altijd contact opnemen met Cookie Information via hun website https://cookieinformation.com/